linux服务器安装docker

首先附上docker官方文档,英文好的可以看官方的

https://docs.docker.com/engine/install/centos/

如果你的服务器之前安装过旧版本的docker,要先删除

$ sudo yum remove docker \

                                  docker-client \

                                  docker-client-latest \

                                  docker-common \

                                  docker-latest \

                                  docker-latest-logrotate \

                                  docker-logrotate \

                                  docker-engine

使用官方安装脚本自动安装 (仅适用于公网环境)

curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker

安装校验,docker version

安装好了后,启动 Docker

systemctl start docker

设置开机自启动Docker服务

systemctl enable docker

systemctl start docker